Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Symbolika jest istotna i godna uwagi pod warunkiem, że nie oddajemy jej czci, która jest należna tylko Stwórcy. Pomaga nam dostrzec coś ważniejszego niż tylko symbol lub tradycja. To coś co mamy w osobowym Bogu, którego imię Immanuel - "Bóg z nami". Czy masz relację z osobowym Bogiem? Nie tylko z tradycją, ani z symbolami. Ale z Nim? W tym przypadku chociaż święto Chanuka - święto świateł nie było ustanowione przez Mojżesza, Pan Jezus stawił się podczas tego święta w świątyni w Jerozolimie i zawołał głośno nieopodal skarbca, a może świecącej menory "Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" Jn 8,12. Pan Jezus dzisiaj głośno ogłasza, że tylko On jest Dawcą Oświecenia, Najjaśniejszym i Wiecznym Światłem i zaprasza każdego do Siebie bez względu na wyznanie i przekonania polityczne. Nie ma w Jego postawie nienawiści, ale pełna akceptacja, przebaczenie i bezwarunkowa miłość. Zaprasza Cię do spotkania. Przyjdź do Niego i odkryj w Nim Przyjaciela, Jedynego Pośrednika, Zbawiciela i obiecanego Mesjasza.

****

Jaki jest cel menory?
Cel menory zależy od jej rodzaju. Obie są lampami ("menorah" oznacza lampion w języku hebrajskim), ale dziewięcioramienna menora (hanukkia) jest dla świętowania Chanuki. Tradycyjna siedmioramienna menora jest biblijnie nakazana w Exodus 25 i reprezentuje wieczną obecność Boga.

Czym jest menora i co ona reprezentuje?
Mennora jest po prostu lampą oliwną ("menorah" jest hebrajski dla lampy). Zazwyczaj reprezentuje wieczną obecność Boga, ale może również, zwłaszcza w przypadku Chanuka, symbolizować inne rzeczy. Podczas Chanuki menora jest przypomnieniem żydowskiej wytrzymałości w obliczu groźby ludobójstwa, a także, zgodnie z legendą, przedstawienia cudu ropy Świątyni trwającej osiem dni. To inaczej Cud kieliszka naftowego (hebrajski : „Cud” Chanuki, jest Aggadam przedstawionym w Talmudzie Babilońskim - jeden z powodów Chanuka. W tej historii cud wydarzył się po wyzwoleniu Świątyni w Jerozolimie podczas Rewolty Machabejskiej i opisuje odkrycie dzbanka czystego oleju, który miał wystarczyć, aby oświetlić lampę przez jeden dzień, ale trwało to osiem dni. W Biblii brak informacji o tym święcie.

Jaka jest różnica między menarą a Chanukową menorą?
"Menora" po hebrajsku oznacza po prostu "lampion". Tak więc zarówno biblijna, siedmioramienna menora, jak i dziewięcio Chanukowa (zwanej również Hanukkiah) są menorotem (liczne menory). Różnica, poza liczbą gałęzi, jest także jej celem: Chanukkia jest tylko dla Chanuki, podczas gdy druga menora jest do innych celów i jest zwykle używana jako Ner Tamid (Eternal Light) w synagogach.

Czy mena ma 7 czy 9 świec? Może mieć siedem lub dziewięć świec, w zależności od jej przeznaczenia. Dla Chanuki menora będzie miała dziewięć świec: po jednej na każdą z ośmiu nocy wakacji, plus szamsza (pomocna) świeca. Biblijna menora miała jednak siedem. Ten rodzaj menory najczęściej spotykany jest dziś w synagogach przez cały rok.

Historia Menory
Pierwsza menora została skonstruowana zgodnie z żydowską tradycją religijną, aby spełnić przykazanie od Boga w Exodus 25: „Uczynisz świeczkę z czystego złota; świecznik będzie wykonany z pracy młotkiem; jego podstawa i jego kielich, jego kiełeczki, kamizeeczki i płatki będą jednym kawałkiem. Z jego boków emituje sześć gałęzi: trzy gałęzie z jednej strony świecznika i trzy gałęzie z drugiej strony świecznika. [...] Uczyń jego siedem lamp – lampy będą tak montowane, aby dać światło po jego przedniej stronie – oraz szczypce i patelnie czystego złota. (Wj 25:31-32; 37-38) Instrukcje te są częścią długiej listy wymagań, jakie Bóg zapewnił dla Przybytku, wędrownym sanktuarium dla Boga, podczas gdy Izraelici oczekiwali na przybycie do Izraela i budowę Świątyni.
Kiedy zbudowano świątynie – po raz pierwszy między X a VI wiekiem p.n.e., a drugą w c. 515 p.n.e. – zbudowano dla niego nową menorę. Podczas Drugiej Świątyni menora została skradziona przez Antioch IV Epifanes z Imperium Seleucydów w 169 r. p.n.e. Po sukcesie Maccabean Revolt zainstalowano nową. Miało to miejsce do ostatecznego zniszczenia Świątyni pod rządami Rzymian w 70 r. n.e.

Symbolika Menory
Zazwyczaj symbolika menory i jej świec może być postrzegana jako reprezentacje wytrwałości narodu żydowskiego i wiecznej natury Boga. Jednak różnica w rodzajach menorot odzwierciedla również dodatkowe znaczenie.
W siedmiorach rozgałęzionych menorach liczba siedem oznacza różne rzeczy. Siódemka jest ważną liczbą w judaizmie, reprezentującą stworzenie (ukończone w ciągu siedmiu dni), siedem podstawowych praw dla wszystkich ludzi (prawa Noego) oraz siedmiu patriarchów i matriarchów judaizmu, między innymi.
Dla dziewięcioramiennej Hanukkiah tradycyjna legenda stwierdza, że cud kieliszka nafty wg Talmudu Babilońskiego, w czasie Machabeuszy pozowolił palić się menorze przez 8 dni w Świątyni po tym, jak została zbezczeszczona przez naród grecki. Jednak wielu żydowskich uczonych twierdzi, że Chanuka jest rabinicznie wymyślonym świętem z okazji Rewolty Machabejskiej, zwycięstwa wojskowego. Jest prawdopodobne, jak dochodzą do wniosku, że rabini albo powtórzyli legendę, albo wymyślili ją sami, aby zastapić centralne miejsce przemocy na symbol menory. Numer osiem mógł zostać wybrany ze względu na swoje znaczenie w judaizmie.
Alternatywnie, rabini mogli zauważyć istniejące siedmiodniowe święta z Biblii (takie jak Pascha i Sukkot). Zamiast tego wydawało się, że przekroczą swoją ludzką rolę, dodając nowe święto, które również trwało siedem dni, ale zdecydowali się na osiem jako kompromis. W ten sposób nie mogli być postrzegani jako działający tak, jakby byli Bogiem sami, tworząc siedmiodniowe święto, jak Bóg, ale mogli również mieć dłuższe święto. (Na uwagę należy zauważyć, że zarówno Pascha, jak i Sukkot są czasami obchodzone przez osiem dni z powodu tradycji w diasporze. Kiedy posłańcy przynosili wiadomości o nowych miesiącach z Jerozolimy do diaspory, diaspora żydowska często dodawała dzień do wakacji na wypadek, gdyby posłaniec był później niż oczekiwano.)

Co to jest menora?
Menora (hebrajska: „obro, oznacza” „obrona”) jest specjalną formą kandelabry używaną w judaizmie. Właściwą liczbę hebrajską dla menory jest menorot. Menora jest jednym z najstarszych symboli judaizmu i narodu żydowskiego, z dowodem jej wykorzystania jako reprezentacji narodu żydowskiego sprzed wieków. Dla porównania, Gwiazda Dawida (geni David) jest stosunkowo nowym symbolem, spopularyzowanym przez XIX-wieczny ruch syjonistyczny i państwo Izrael. Podczas gdy Gwiazda Dawida istnieje od dłuższego czasu, dopiero niedawno stała się dominującym symbolem judaizmu i narodu żydowskiego.

źródło" internet