Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Ostatnie słowa umierającego są zwykle zapamiętywane przez żyjących na długo. Dlatego trudno oglądać umierającego, który cierpi lub jest pogrążony w malignie, półprzytomny nie reaguje trzeźwo na otaczającą go rzeczywistość. Ciężko być obserwatorem nadchodzącej śmierci, która odziera ludzi ze czci, wstydu, godności i szacunku. Śmierć upokarza, deprawuje, poniża. Unikamy oglądania umierającego człowieka, ponieważ widok jest zbyt szokujący i okrutny, a my sami czujemy się bezsilni, bezradni, zakłopotani. Ale w tym jednym przypadku umierającej osoby - jej śmierć jest inspirująca, pouczającą, wymowna. Śmierć Chrystusa, bo o niej mowa jest dowodem Jego miłości do nas. Śmierć Jezusa nie przypomina śmierci chorego na nowotwór, który życzy sobie śmierci krzycząc w niewyobrażalnym bólu. Jego godność i postawa zwycięzcy w obliczu śmierci zdumiewa, napawa optymizmem i nadzieją. Ostatnie 7 zdań wypowiedzianych tuż przed śmiercią są zagadkowe, pełne mocy i tryumfu. Mówi je osoba, która jest ponad śmiercią - jesteśmy świadkami śmiertelnego boju i wspaniałego zwycięstwa Chrystusa. Jak wymowne są dzisiaj ostatnie słowa Jezusa dla nas współczesnych? Poniżej pierwsze zdanie - Słowo Przebaczenia - "Ojcze, przebacz im; bo nie wiedzą co robią" Łk 23,34

Czytaj więcej...

Najbardziej tragicznym momentem w życiu matki jest śmierć jej dziecka - kiedy syn kona na jej oczach. Dobrowolna śmierć syna kiedy nie było słychać huku armat czy zgiełku wojny. Okoliczności i sposób w jaki trafił jej syn w pęta śmierci nie wynikał z choroby czy wypadku, ale z rażącej niesprawiedliwości, nieczułości okrutnego systemu i zmowy polityczno-religijnej. Czy wśród zatwardziałych serc znajdzie się miłość i troska o drugiego? Cudowny przykład Chrystusa, który nawet w obliczu śmierci nie wyrzekł się człowieczeństwa i umiłował ludzi do końca. Słowa i czyny miłości towarzyszyły Mu przez całą Jego służbę. To miłość woła dzisiaj z krzyża, a nie okrutne, naturalistyczne sceny wyrywanego mięsa i płynących strug krwi. To była cena jaką zapłacił Chrystus za nasze grzechy. Z takim okropieństwem i obrzydzeniem powinniśmy patrzeć na grzech z powodu którego On musiał pójść na krzyż i zapłacić - życie za życie. Poniżej rozważanie Jego odpowiedzialnej miłości, której tak często dzisiaj brakuje ....

Czytaj więcej...

W kilkunastu punktach ująłem istotę bycia uczniem Chrystusa i wyzwania jakie przed nim stoją. Niby dla początkujących, ale bez względu na ile znasz Pana warto powrócić do początków swojej wiary, a jeśli jest ona tylko kulturowa może warto zastanowić się czy chcesz poznać Zmartwychwstałego Zbawiciela. Zachowanie równowagi duchowej wiąże się z przeżywaniem Boga w życiu codziennym. Bez względu w jakiej znajdujesz się sytuacji znajdź punkt odniesienia w swoim życiu i staraj się zwrócić do Tego, który poza spokojem duszy w niespokojnym i niesprawiedliwym świecie przynosi harmonię, pokój i satysfakcję. Odkrywanie radości i przyjemności w przebywaniu z Chrystusem jest dużym wyzwaniem dla współczesnych chrześcijan. Tak wiele dzieje się wokół nas, nasze myśli są codziennie bombardowane przez tysiące bodźców, że przestajemy dostrzegać sprawy i rzeczy istotne w naszym życiu. Niech poniższe rozważanie będzie inspiracją i pomocą, by Bóg stał się moim i twoim schronieniem w przebodźcowanym świecie. Tak jak Noe i jego rodzina uratowała się w arce przed potopem, podobnie i my bądźmy znalezieni w tej Arce, która chroni przed potępieniem "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" Rz 8,1

Czytaj więcej...

Wiele mówi się o miłości. Wiemy, że posłuszeństwo Bogu jest dowodem naszej miłości do Niego. Ale czym jest sama miłość? Czy naprawdę kwintesencją Dekalogu jest miłość do Boga i bliźnich, a nie legalistyczne i surowe nakazy i zakazy? Jaka jest natura tej miłości oraz jakie cechy ma chrześcijanin, który kocha Boga? Wielu mówi, że miłuje Boga, ale czy jest to miłość którą Bóg przyjmuje? Dlatego poniżej w dalszym rozważaniu test prawdziwej miłości do Boga.

Czytaj więcej...

Problem z właściwym zrozumieniem Prawa mają zarówno katolicy jak i protestanci. Niewiele na ten temat można znaleźć. Jedni twierdzą, że warunkiem bycia wierzącym jest przestrzeganie przykazań, inni twierdzą, że skoro Chrystus uwalnia nas od powinności Prawa, to Prawo już nas dłużej nie obowiązuje. Pan Jezus powiedział, że nie zniósł Prawa, ale przyszedł je wypełnić. Jaka jest różnica między prawem moralnym - Dekalogiem a Ewangelią? Jak należy rozumieć sens Dekalogu? Kluczowe pytania w życiu duchowym wierzącego. Bez odpowiedzi na te pytania będziemy jak saduceusze, którzy błądzą i nie znają mocy Bożej. Poniżej krótkie rozważanie.

Czytaj więcej...