Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Nauka to odkrywanie prawdy. Prawdy potrzebujemy [dzisiaj] jak nigdy wcześniej. To w kontekście szalejących obecnie ideologii. Ale czy tylko ideologia określa kto jest dzisiaj prawdziwym Polakiem - patriotą lub odsądza się kogoś od czci i wiary, jeśli nie uznaje pewnej ideologii ? Żyjemy w XXI w. i zarzucanie komuś, że nie jest Polakiem tylko dlatego, że nie jest w głównym nurcie uznanej ideologii cofa nas do okresu ignorancji i niewiedzy, hermetycznej zaściankowości i jest tęsknotą za autorytaryzmem lub monarchią. Czy wartość merytrokracji znajdzie uznanie w budowaniu nowoczesnego państwa XXI wieku? Chciałoby się rzec: Quo vadis Poloniae? Czy trzeba być katolikiem lub masonem, aby być dzisiaj przykładnym Polakiem - patriotą?

Czytaj więcej...

Ostatnie słowa umierającego są zwykle zapamiętywane przez żyjących na długo. Dlatego trudno oglądać umierającego, który cierpi lub jest pogrążony w malignie, półprzytomny nie reaguje trzeźwo na otaczającą go rzeczywistość. Ciężko być obserwatorem nadchodzącej śmierci, która odziera ludzi ze czci, wstydu, godności i szacunku. Śmierć upokarza, deprawuje, poniża. Unikamy oglądania umierającego człowieka, ponieważ widok jest zbyt szokujący i okrutny, a my sami czujemy się bezsilni, bezradni, zakłopotani. Ale w tym jednym przypadku umierającej osoby - jej śmierć jest inspirująca, pouczającą, wymowna. Śmierć Chrystusa, bo o niej mowa jest dowodem Jego miłości do nas. Śmierć Jezusa nie przypomina śmierci chorego na nowotwór, który życzy sobie śmierci krzycząc w niewyobrażalnym bólu. Jego godność i postawa zwycięzcy w obliczu śmierci zdumiewa, napawa optymizmem i nadzieją. Ostatnie 7 zdań wypowiedzianych tuż przed śmiercią są zagadkowe, pełne mocy i tryumfu. Mówi je osoba, która jest ponad śmiercią - jesteśmy świadkami śmiertelnego boju i wspaniałego zwycięstwa Chrystusa. Jak wymowne są dzisiaj ostatnie słowa Jezusa dla nas współczesnych? Poniżej pierwsze zdanie - Słowo Przebaczenia - "Ojcze, przebacz im; bo nie wiedzą co robią" Łk 23,34

Czytaj więcej...

Najbardziej tragicznym momentem w życiu matki jest śmierć jej dziecka - kiedy syn kona na jej oczach. Dobrowolna śmierć syna kiedy nie było słychać huku armat czy zgiełku wojny. Okoliczności i sposób w jaki trafił jej syn w pęta śmierci nie wynikał z choroby czy wypadku, ale z rażącej niesprawiedliwości, nieczułości okrutnego systemu i zmowy polityczno-religijnej. Czy wśród zatwardziałych serc znajdzie się miłość i troska o drugiego? Cudowny przykład Chrystusa, który nawet w obliczu śmierci nie wyrzekł się człowieczeństwa i umiłował ludzi do końca. Słowa i czyny miłości towarzyszyły Mu przez całą Jego służbę. To miłość woła dzisiaj z krzyża, a nie okrutne, naturalistyczne sceny wyrywanego mięsa i płynących strug krwi. To była cena jaką zapłacił Chrystus za nasze grzechy. Z takim okropieństwem i obrzydzeniem powinniśmy patrzeć na grzech z powodu którego On musiał pójść na krzyż i zapłacić - życie za życie. Poniżej rozważanie Jego odpowiedzialnej miłości, której tak często dzisiaj brakuje ....

Czytaj więcej...

W kilkunastu punktach ująłem istotę bycia uczniem Chrystusa i wyzwania jakie przed nim stoją. Niby dla początkujących, ale bez względu na ile znasz Pana warto powrócić do początków swojej wiary, a jeśli jest ona tylko kulturowa może warto zastanowić się czy chcesz poznać Zmartwychwstałego Zbawiciela. Zachowanie równowagi duchowej wiąże się z przeżywaniem Boga w życiu codziennym. Bez względu w jakiej znajdujesz się sytuacji znajdź punkt odniesienia w swoim życiu i staraj się zwrócić do Tego, który poza spokojem duszy w niespokojnym i niesprawiedliwym świecie przynosi harmonię, pokój i satysfakcję. Odkrywanie radości i przyjemności w przebywaniu z Chrystusem jest dużym wyzwaniem dla współczesnych chrześcijan. Tak wiele dzieje się wokół nas, nasze myśli są codziennie bombardowane przez tysiące bodźców, że przestajemy dostrzegać sprawy i rzeczy istotne w naszym życiu. Niech poniższe rozważanie będzie inspiracją i pomocą, by Bóg stał się moim i twoim schronieniem w przebodźcowanym świecie. Tak jak Noe i jego rodzina uratowała się w arce przed potopem, podobnie i my bądźmy znalezieni w tej Arce, która chroni przed potępieniem "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" Rz 8,1

Czytaj więcej...

Wiele mówi się o miłości. Wiemy, że posłuszeństwo Bogu jest dowodem naszej miłości do Niego. Ale czym jest sama miłość? Czy naprawdę kwintesencją Dekalogu jest miłość do Boga i bliźnich, a nie legalistyczne i surowe nakazy i zakazy? Jaka jest natura tej miłości oraz jakie cechy ma chrześcijanin, który kocha Boga? Wielu mówi, że miłuje Boga, ale czy jest to miłość którą Bóg przyjmuje? Dlatego poniżej w dalszym rozważaniu test prawdziwej miłości do Boga.

Czytaj więcej...