Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

 Modlitwa może być mechaniczna, spontaniczna, jest prośbą o pomoc lub wyrażeniem podziękowania Bogu. Bez względu na stopień i rodzaj duchowości jest to zwrócenie się do znanego bliżej lub nieznanego Boga lub bóstwa. Szamani i mnisi używają swoich mantr, a chrześcijanie modlą się do osobowego Boga. Czy są jakieś zasady modlitwy w życiu wierzącego, które mogą sprawić, że przebiją one sufit i dotrą do Boga?. Dlaczego tak ważna jest medytacja nad Słowem Bożym, która buduje nasze zaufanie do Boga? Biblia jest pełna przykładów modlitw bohaterów wiary. Oni wiedli zwycięskie duchowe życie, ale kontakt z Bogiem przez medytację oraz rozmowę z Nim odgrywała ogromną rolę. Duchowe życie chrześcijańskie jest bogate, jest czymś wspaniałym niż powszechne znużenie nominalnym chrześcijaństwem i jego mechanicznymi modlitwami. Świadomy, a przede wszystkim narodzony z góry chrześcijanin jest w opozycji do medytacji praktykowanej w jodze, w której czyha niebezpieczeństwo poddania się pod wpływ nieznanego ducha tego świata. Poniżej odkryj co Biblia mówi o modlitwie oraz jak można ją stosować w praktyce dla własnego szczęścia i pocieszenia.

Czytaj więcej...

Oczyszczający wpływ doświadczenia przebaczenia Boga jest proporcjonalny do przebaczenia innym. Motywem przebaczenia naszych uchybień przez Boga jest Jego bezwarunkowa miłość w Jezusie Chrystusie. Bez tej miłości nie możemy mówić o prawdziwym przebaczeniu, ponieważ tylko Bóg gdy przebacza zapomina i więcej nie wspomina naszych uchybień. Analogicznie tylko wierzący, który czerpie ze źródeł nieskończonej miłości jest w stanie przebaczyć zapominając krzywdy i zranienia jakich doznał od drugiego człowieka. Temat bardzo popularny w nauce, w tym w psychologii, w której podkreśla się w wielu publikacjach, że dobrostan człowieka zależy od przebaczenia zranień i krzywd. Dysfunkcje lub choroby mają swój początek w braku przebaczeniu i innych negatywnych emocjach.

Czytaj więcej...

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego krew Chrystusa ratuje życie? Dlaczego krew jest tak cenna, że są wysyłane po nią uprzywilejowane pojazdy? Co tak szczególnego wydarzyło się na Golgocie? Czy przelana krew Chrystusa ma dzisiaj dla nas znaczenie? Jakie jest znaczenie krwi w życiu wierzącego, w dziele upamiętania, zbawienia i zwycięskim życiu? Czy jest moc w Jego krwi? Dlaczego diabeł nienawidzi Jego krwi? Czy są podobieństwa między wierzącymi a leczeniem nerkozastępczym? Poniżej rozważanie na ten temat.

Czytaj więcej...

Święta mają to do siebie, że spośród rozmaitej tradycji jest ukryta głęboka prawda, że Odwieczny Bóg przyszedł do stworzenia i zamanifestował, że chce być z nami. Dlatego przyszedł Emmanuel. Jego obecność była wprawdzie na krótko w określonym czasie i miejscu. Nie mamy tyle szczęścia, by osobiście spotkać się z Nim w Warszawie czy Lahaur lub innym mieście. Czy zatem Jego obecność jest czymś orientalnym, obcym, niemożliwym? Otóż nie - jesteśmy daleko w lepszej sytuacji niż starotestamentowi wierzący, ponieważ czas łaski, w którym żyjemy przynosi nam dużo większe możliwości doświadczenia Bożej obecności niż udział w nabożeństwie w świątyni w Jerozolimie. Jak to możliwe? Rozważanie poniżej.

Czytaj więcej...

Ap. Paweł napisał w jednym z listów, że WIARA nie jest rzeczą wszystkich. (2 Tes 3,2). Skoro tak, obowiązkiem wierzącego jest zbadanie czy jego wiara jest zbawiająca czy daremna. Ogólnie rzecz ujmując wiara jest pojmowana jako przynależność do jakiegoś kościoła, które dzielimy na protestanckie, Kościół rzymskokatolicki zwany dalej katolickim, prawosławny i inne. One też różnią się duchowością w zależności od wewnątrzkościelnej formacji religijnej i mogą być liberalne, konserwatywne lub charyzmatyczne. Dlaczego dzisiaj kościoły protestanckie są bardziej katolickie, a kościól katolicki bardziej protestancki?

Czytaj więcej...