Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Czy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego krew Chrystusa ratuje życie? Dlaczego krew jest tak cenna, że są wysyłane po nią uprzywilejowane pojazdy? Co tak szczególnego wydarzyło się na Golgocie? Czy przelana krew Chrystusa ma dzisiaj dla nas znaczenie? Jakie jest znaczenie krwi w życiu wierzącego, w dziele upamiętania, zbawienia i zwycięskim życiu? Czy jest moc w Jego krwi? Dlaczego diabeł nienawidzi Jego krwi? Czy są podobieństwa między wierzącymi a leczeniem nerkozastępczym? Poniżej rozważanie na ten temat.

Czytaj więcej...

Święta mają to do siebie, że spośród rozmaitej tradycji jest ukryta głęboka prawda, że Odwieczny Bóg przyszedł do stworzenia i zamanifestował, że chce być z nami. Dlatego przyszedł Emmanuel. Jego obecność była wprawdzie na krótko w określonym czasie i miejscu. Nie mamy tyle szczęścia, by osobiście spotkać się z Nim w Warszawie czy Lahaur lub innym mieście. Czy zatem Jego obecność jest czymś orientalnym, obcym, niemożliwym? Otóż nie - jesteśmy daleko w lepszej sytuacji niż starotestamentowi wierzący, ponieważ czas łaski, w którym żyjemy przynosi nam dużo większe możliwości doświadczenia Bożej obecności niż udział w nabożeństwie w świątyni w Jerozolimie. Jak to możliwe? Rozważanie poniżej.

Czytaj więcej...

Ap. Paweł napisał w jednym z listów, że WIARA nie jest rzeczą wszystkich. (2 Tes 3,2). Skoro tak, obowiązkiem wierzącego jest zbadanie czy jego wiara jest zbawiająca czy daremna. Ogólnie rzecz ujmując wiara jest pojmowana jako przynależność do jakiegoś kościoła, które dzielimy na protestanckie, Kościół rzymskokatolicki zwany dalej katolickim, prawosławny i inne. One też różnią się duchowością w zależności od wewnątrzkościelnej formacji religijnej i mogą być liberalne, konserwatywne lub charyzmatyczne. Dlaczego dzisiaj kościoły protestanckie są bardziej katolickie, a kościól katolicki bardziej protestancki?

Czytaj więcej...

Utrzymywanie pokojowych relacji (Mateusza 5:21-26) Kazanie na Górze wyjaśnia nam duchowe znaczenie 10 przykazań. To nie tylko formalne, zewnętrzne prawo, ale dotyka ono naszej grzesznej natury. Standardy chrześcijańskie są dużo wyższe od przestrzegania literalnych przykazań. Dlatego dążenie do świętego życia wymaga interwencji Boga przez dzieło odrodzenia przez Ducha Św. Nikt nie jest w stanie spełnić wymagań nauczania Chrystusa jeśli nie jest mu dana pomoc Ducha Św., który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Bez upamiętania nie ma nawrócenia, bez usprawiedliwienia nie ma uświęcenia. Wspomniane niżej rozważanie mówi o 6-ym przykazaniu: Nie zabijaj. Tutaj Jezus nie mówi o fizycznej śmierci, ale o zabijaniu charakteru człowieka i ludzkiego intelektu poprzez znieważanie i oszczerstwa. Sąd takich zabójców używających  mówionego /też pisanego/ słowa jest bardzo surowy - niech nie liczą, że znajdą się w Niebie. Będą poddani mękom wiecznym, ale też nie zostaną oszczędzeni za życia. 

Czytaj więcej...

Współczucie i pomoc humanitarna dla narodu ukraińskiego, przywódcy polityczni prześcigają się w przemowach, sankcjach, żeby uderzyć w tego złego. Papież powierza Rosję i Ukrainę Najświętszemu Sercu Maryi. Zachodni politycy wiedzą od ponad roku, że Rosja uderzy na Ukrainę, Francja kilka miesięcy temu chcę objąć Polskę tarczą antyrakietową, na co polscy politycy odrzucają ofertę ze zdziwieniem. Prezydenci Francji, Niemiec i innych krajów wielokrotnie spotykają się z przywódcą Rosji. Prawdziwa polityka nie dzieje się we fleszu kamer, ale w zaciszu gabinetów. Widzimy dzisiaj ciąg wydarzeń, których nie rozumiemy i oceniamy impulsywnie - emocjonalnie. Główni aktorzy dopiero wychodzą na scenę - zanosi się na długą wojnę zanim dojdzie do przegrupowania sił.  Właśnie wchodzimy w nowy okres przegrupowań sił na świecie - faza wojen rozpoczęła się ... Wbrew pozorom naszą uwagą powinna przykuć Palestyna - Ziemia Obiecana Żydów. To tutaj będą toczyć się zaciekłe walki. Ukraina to tylko początek. Przedstawiam poniżej to co zostało już spisane przed wiekami - zamysł Boga. Możemy poznać zarys tych działań, ale przesłanie do Ciebie jest jedno: przygotuj się na spotkanie z Bogiem. Publikacja:26-03-2022

Czytaj więcej...