Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Zawsze jest dobry czas, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania i wątpliwości szczególnie wtedy, gdy żyjemy w izolacji. Zachęcające i pouczające słowa płyną z poniższych rozważań. Posłuchaj.

Czytaj więcej...

Zgodzimy się z twierdzeniem, że świat stanął na głowie - to co było powszechnie szanowane dzisiaj jest deptane; moralność, praworządność są dzisiaj passe. Raczej tolerancyjność w różnych dziedzinach życia , wyzwolenie lub redefinicja wolności w indywidualnym, selektywnym wyborze zbioru norm, które nam pasują bez oglądania się na innych toczy koło zamachowe do autodestrukcji naszej cywilizacji? Jeden z badaczy powiedział: "Wolność bez norm jest samowolą, a normy bez wolności są dyktaturą". Czy potrafimy uczyć się z historii na przykładzie przyczyn upadku imperium rzymskiego, nie tylko moralnego, ale jako cywilizacji? Dzisiaj Bóg stawia diagnozę - zapoznajmy się z nią uważnie ....

Czytaj więcej...

Drugi z trzech urzędów Chrystusa. Gdyby odkryto, że pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest kapłan Chrystus Jezus, nie byłoby systemów religijnych wzorowanych na judaiźmie. Starotestamentowe znaczenie posługi kapłańskiej bezpowrotnie przeminął dla chrześcijan. Czy wiesz, że dzisiaj Chrystus jest więcej niż kapłanem? Poznaj kapłana Jezusa Chrystusa oraz co dla Ciebie uczynił i czyni.

Czytaj więcej...

Bycie sługą Bożym jest nielada wyzwaniem we współczesnym świecie. Niestety znaczenie tego powołania zdewaluowało się bardzo. Kwalifikacje i cechy sługi różnią się od tego czego wymagają przełożeni i czego uczy się w seminarium. Bez Ducha Św. nie ma służby. Wszystko zaczyna się od relacji - spotkania z Bogiem, który powołuje, wyposaża i posyła swojego sługę, by wykonał zadanie. Pytanie tylko czy sługa słyszał Mistrza i czy otrzymał przesłanie jakie ma przekazać innym? I jeszcze jedno: każdy wierzący ma służbę co oznacza, że jest sługą Chrystusa ... Spójrzmy w poniższym rozważaniu kim jest prawdziwy sługa Boży - jakie cechy i kwalifikacje powinien mieć.

Czytaj więcej...

Pan Jezus Chrystus wypełnił 3 urzędy starotestamentowe: prorocki, kapłański i królewski. Pamiętamy w Ewangelii jakie dary zostały złożone Chrystusowi: mirra, kadzidło i złoto. Mirra służyła do namaszczenia na króla, kadzidło było użyteczne do służby kapłańskiej, a złoto - symbol władzy królewskiej. On jest więcej niż nauczycielem, więcej niż prorokiem. Gdyby każdy znał osobiście Pana Jezusa oraz praktyczne znaczenie w/w urzędów jakie sprawował Jezus, ludzie byliby bardziej szczęśliwi, a mniej podatni na manipulacje przywódców religijnych. Warownią wierzących i skałą, na której ostaniemy się jest tylko Chrystus - 1 Kor 10,4

Czytaj więcej...