Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Ludzie uwielbiają Boga na różny sposób, ponieważ są różne formy religijności. Interesującym faktem jest to, że Pismo św określa jakie jest akceptowalne uwielbienie Boga tzn. takie, które podoba się Jemu. On zawsze patrzy na nasze serce, a sposoby wyrażania uwielbiania Boga zależą od kultury, osobowości, preferencji itd. Są jednak cechy uwielbienia, które Bóg aprobuje i które powinny znaleźć się w naszym uwielbieniu. Jaki jest cel uwielbienia Boga? Czy uwielbienie służy naszemu samozadowoleniu czy jest czymś głębszym - doświadczeniem Bożej obecności nie tylko w głośnej i radosnej muzyce, ale też w cichym i łagodnym głosie Ducha Św., który mówi do naszego sumienia, przekonuje, poświadcza, wyciąga z depresji, prowadzi, doradza, przynosi radość i ulgę? Bez służby Ducha św. uwielbienie jest tylko koncertem, przedstawieniem, eventem, uroczystością, zabawą, imprezą. Krótkie rozważanie poniżej.

Czytaj więcej...

W  pseudochrześcijańskiej kulturze używanie terminologii biblijnej straciło na znaczeniu, co może prowadzić do błędnego rozumienia drogi zbawienia. Język religijny używa tych samych kluczowych słów, ale w różnym znaczeniu. Nawet w różnych tłumaczeniach Biblii coraz częściej spotyka się słowo "pokuta' zamiast słowo "upamiętanie". Mówiąc obrazowo, aby wejść do Nieba potrzebujemy dwóch skrzydeł zwanych wiarą i upamiętaniem. Stąd konieczność ich ponownego zdefiniowania. Bez upamiętania nie ma prawdziwej, usprawiedliwiającej wiary, która prowadzi prosto do Nieba.

Czytaj więcej...

Zawsze jest dobry czas, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania i wątpliwości szczególnie wtedy, gdy żyjemy w izolacji. Zachęcające i pouczające słowa płyną z poniższych rozważań. Posłuchaj.

Czytaj więcej...

Zgodzimy się z twierdzeniem, że świat stanął na głowie - to co było powszechnie szanowane dzisiaj jest deptane; moralność, praworządność są dzisiaj passe. Raczej tolerancyjność w różnych dziedzinach życia , wyzwolenie lub redefinicja wolności w indywidualnym, selektywnym wyborze zbioru norm, które nam pasują bez oglądania się na innych toczy koło zamachowe do autodestrukcji naszej cywilizacji? Jeden z badaczy powiedział: "Wolność bez norm jest samowolą, a normy bez wolności są dyktaturą". Czy potrafimy uczyć się z historii na przykładzie przyczyn upadku imperium rzymskiego, nie tylko moralnego, ale jako cywilizacji? Dzisiaj Bóg stawia diagnozę - zapoznajmy się z nią uważnie ....

Czytaj więcej...

Drugi z trzech urzędów Chrystusa. Gdyby odkryto, że pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem jest kapłan Chrystus Jezus, nie byłoby systemów religijnych wzorowanych na judaiźmie. Starotestamentowe znaczenie posługi kapłańskiej bezpowrotnie przeminął dla chrześcijan. Czy wiesz, że dzisiaj Chrystus jest więcej niż kapłanem? Poznaj kapłana Jezusa Chrystusa oraz co dla Ciebie uczynił i czyni.

Czytaj więcej...