Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Prorocy – biblijne rozważania

Kwalifikacje starotestamentowego proroka w Izraelu były bardzo surowe. Jeśli jego przepowiednia nie sprawdziła się był zabijany. Poniżej przykłady proroków, którzy wielokrotnie zdali test na prawdziwego proroka. Jak poznać prawdziwego proroka?

Czytaj więcej...

Bez czystego serca nikt nie będzie oglądał Boga. Człowiek bez interwencji Boga rodzi się i umiera nieczystym. Dla Boga nie ma znaczenia jakie dobre, moralne, religijne życie prowadzisz. Stan duchowego oczyszczenia rozpoczyna się przez służbę Ducha Św,, który przekonuje o grzechu oraz daje siłę, aby pokonać go. Im bliżej Boga jesteśmy tym bardziej odkrywamy swoją grzeszność i uświadamiamy sobie jak bardzo potrzebujemy Jego łaski. Bóg jest święty i ma upodobanie w tym co jest święte - czyste. Ten kto nie ma czystego serca nie jest z Boga. Obecność świętego Boga jest nie do zniesienia dla człowieka o brudnym sercu. To Chrystus daje czyste serce - idź do Niego w modlitwie i proś o czyste serce.Od tego zależy Twoja przyszłość.

Czytaj więcej...

Jak można cieszyć się i życzyć komuś ubóstwa? Powszechnie uważa się, że ubóstwo wyklucza bogactwo. Bycie ubogim jest wstydliwe, upokarzające i pogardzane. Natomiast dla Chrystusa ubóstwo wprowadza wierzących do bogactwa chwały, ponieważ tylko ubodzy w duchu będą w Jego Królestwie. Paradoks chrześcijanina polega na tym, że prawdziwa wartość bycia ubogim w duchu jest zakryta dla tych, którym nie jest to dane – którzy nie są pouczeni przez Boga – zob. Jn 6,44n.

Czytaj więcej...

Pan Jezus wygłosił cykl kazań ludowi. W dobie internetu możemy posłuchać wielu mówców, kaznodziei. Często czas spędzony na wysłuchaniu ich przesłania może być dla nas błogosławieństwem, a czasami stratą czasu. Przyjrzyjmy się najllepszemu kaznodziei jakim jest Pan Jezus. Jego 8 kazań w formie błogosławieństw były ucztą duchową, dla tych którzy poświęcili swój czas i poszli na górę Tabor spotkać Pana.

Czytaj więcej...

Najważniejszym celem wierzącego jest trwanie w społeczności z Bogiem. Bezpieczeństwo, radość i pewność zbawienia jest możliwe tylko przez osobistą więź z Chrystusem. Lęk przed śmiercią jest zniewoleniem, z którego tylko Chrystus uwalnia. W dobie kryzysu epidemii czy znalazłeś w Nim pewność zbawienia, pokój i radość ? Zobacz jakie skutki przynosi zamieszkujący Duch Św. w sercu wierzącego. Nie pozwól okraść się z bogactw łaski jakie nabył dla nas Chrystus na krzyżu.

Czytaj więcej...