Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Bez czystego serca nikt nie będzie oglądał Boga. Człowiek bez interwencji Boga rodzi się i umiera nieczystym. Dla Boga nie ma znaczenia jakie dobre, moralne, religijne życie prowadzisz. Stan duchowego oczyszczenia rozpoczyna się przez służbę Ducha Św,, który przekonuje o grzechu oraz daje siłę, aby pokonać go. Im bliżej Boga jesteśmy tym bardziej odkrywamy swoją grzeszność i uświadamiamy sobie jak bardzo potrzebujemy Jego łaski. Bóg jest święty i ma upodobanie w tym co jest święte - czyste. Ten kto nie ma czystego serca nie jest z Boga. Obecność świętego Boga jest nie do zniesienia dla człowieka o brudnym sercu. To Chrystus daje czyste serce - idź do Niego w modlitwie i proś o czyste serce.Od tego zależy Twoja przyszłość.

Czytaj więcej...

Jak można cieszyć się i życzyć komuś ubóstwa? Powszechnie uważa się, że ubóstwo wyklucza bogactwo. Bycie ubogim jest wstydliwe, upokarzające i pogardzane. Natomiast dla Chrystusa ubóstwo wprowadza wierzących do bogactwa chwały, ponieważ tylko ubodzy w duchu będą w Jego Królestwie. Paradoks chrześcijanina polega na tym, że prawdziwa wartość bycia ubogim w duchu jest zakryta dla tych, którym nie jest to dane – którzy nie są pouczeni przez Boga – zob. Jn 6,44n.

Czytaj więcej...

Pan Jezus wygłosił cykl kazań ludowi. W dobie internetu możemy posłuchać wielu mówców, kaznodziei. Często czas spędzony na wysłuchaniu ich przesłania może być dla nas błogosławieństwem, a czasami stratą czasu. Przyjrzyjmy się najllepszemu kaznodziei jakim jest Pan Jezus. Jego 8 kazań w formie błogosławieństw były ucztą duchową, dla tych którzy poświęcili swój czas i poszli na górę Tabor spotkać Pana.

Czytaj więcej...

Najważniejszym celem wierzącego jest trwanie w społeczności z Bogiem. Bezpieczeństwo, radość i pewność zbawienia jest możliwe tylko przez osobistą więź z Chrystusem. Lęk przed śmiercią jest zniewoleniem, z którego tylko Chrystus uwalnia. W dobie kryzysu epidemii czy znalazłeś w Nim pewność zbawienia, pokój i radość ? Zobacz jakie skutki przynosi zamieszkujący Duch Św. w sercu wierzącego. Nie pozwól okraść się z bogactw łaski jakie nabył dla nas Chrystus na krzyżu.

Czytaj więcej...

Największym wrogiem chrześcijanina jest diabeł. Jest on przebiegłym oszustem, który chce nas ograbić z radości i szczęścia. Będzie szukał słabości w naszym życiu, aby uderzyć i pokonać. Świat zostawił w spokoju - bo cały nurza się w grzechu lub formalnej pobożności. Dla niego problemem są modlący się wierzący, którzy posiadają łaskę Bożą.

Czytaj więcej...