Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Największym wrogiem chrześcijanina jest diabeł. Jest on przebiegłym oszustem, który chce nas ograbić z radości i szczęścia. Będzie szukał słabości w naszym życiu, aby uderzyć i pokonać. Świat zostawił w spokoju - bo cały nurza się w grzechu lub formalnej pobożności. Dla niego problemem są modlący się wierzący, którzy posiadają łaskę Bożą.

Czytaj więcej...

Czy Pan Jezus jest najważniejszą osobą w moim życiu? Ważniejszą od rodziny, przyjaciół, kościoła lub narodu?  Dla jednych jest drogocenny, a dla innych jest skałą zgorszenia. Jeśli nie cenimy swojego zbawienia i tego co On dla nas uczynił, nie będziemy cenić także i samego Zbawiciela. Kim jest dla Ciebie Chrystus? Czy zawdzięczasz swoje zbawienie tylko Jemu?

Czytaj więcej...

Historia rodziny Lota jest dla współczesnych ostrzeżeniem, aby nie poprzestać na zewnętrznych aktywnościach religijnych. Zgadzanie się z prawdami biblijnymi jest dobrym, aczkolwiek niewystarczającym dowodem na podstawie którego znajdziemy się w Niebie czyli będziemy zbawieni. Wiele osób w kościele może być przebudzonych - mogą modlić się i czytać Biblię, ale wciąż pozostawać z dala od łaski Bożej.

Czytaj więcej...

Bóg słyszy płacz odrzuconych, wzgardzonych i pokrzywdzonych. Zapewnia, że będzie małą świątynią, pomimo ucisków, samotności i niezrozumienia przez braci i siostry w Panu.  Czy można mieć świątynię i żyć bez Boga lub czy można żyć z Bogiem bez świątyni? Odpowiedź w poniższym rozważaniu Słowa.

Czytaj więcej...

Zaproszenie Boga, aby stać się Jego naśladowcą wiąże się z koniecznością posłuszeństwa Jego Słowu. Sprawdź na ile jesteś posłuszny. Sam fakt, że wyznajesz prawdy biblijne nie jest wystarczającym dowodem, że jesteś chrześcijaninem. Bycie duchowo przebudzonym nie oznacza, że jesteś zbawiony. Dlaczego tylko Kaleb razem z Jozue weszli do Ziemi Obiecanej? Dlaczego niewielu znajduje drogę do życia?

Czytaj więcej...