Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Czy Pan Jezus jest najważniejszą osobą w moim życiu? Ważniejszą od rodziny, przyjaciół, kościoła lub narodu?  Dla jednych jest drogocenny, a dla innych jest skałą zgorszenia. Jeśli nie cenimy swojego zbawienia i tego co On dla nas uczynił, nie będziemy cenić także i samego Zbawiciela. Kim jest dla Ciebie Chrystus? Czy zawdzięczasz swoje zbawienie tylko Jemu?

Czytaj więcej...

Historia rodziny Lota jest dla współczesnych ostrzeżeniem, aby nie poprzestać na zewnętrznych aktywnościach religijnych. Zgadzanie się z prawdami biblijnymi jest dobrym, aczkolwiek niewystarczającym dowodem na podstawie którego znajdziemy się w Niebie czyli będziemy zbawieni. Wiele osób w kościele może być przebudzonych - mogą modlić się i czytać Biblię, ale wciąż pozostawać z dala od łaski Bożej.

Czytaj więcej...

Bóg słyszy płacz odrzuconych, wzgardzonych i pokrzywdzonych. Zapewnia, że będzie małą świątynią, pomimo ucisków, samotności i niezrozumienia przez braci i siostry w Panu.  Czy można mieć świątynię i żyć bez Boga lub czy można żyć z Bogiem bez świątyni? Odpowiedź w poniższym rozważaniu Słowa.

Czytaj więcej...

Zaproszenie Boga, aby stać się Jego naśladowcą wiąże się z koniecznością posłuszeństwa Jego Słowu. Sprawdź na ile jesteś posłuszny. Sam fakt, że wyznajesz prawdy biblijne nie jest wystarczającym dowodem, że jesteś chrześcijaninem. Bycie duchowo przebudzonym nie oznacza, że jesteś zbawiony. Dlaczego tylko Kaleb razem z Jozue weszli do Ziemi Obiecanej? Dlaczego niewielu znajduje drogę do życia?

Czytaj więcej...

Życie rodzinne ma wiele radosnych chwil, nadaje sens i satysfakcje z relacji z żoną/mężem oraz z dziećmi. Ale też jest tak, że przychodzą chwile, które wysysają z nas siłę, presja finansowa, problemy z dziećmi, brak własnego domu, trudności z porozumieniem się z najbliższą osobą, choroba lub śmierć bliskich zwala się nam na głowę w jednym momencie. Co robi wierzący chrześcijanin w tej sytuacji? Zobaczmy jak Słowo Boże przychodzi nam z pomocą.

Czytaj więcej...