Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Pan Jezus wygłosił cykl kazań ludowi. W dobie internetu możemy posłuchać wielu mówców, kaznodziei. Często czas spędzony na wysłuchaniu ich przesłania może być dla nas błogosławieństwem, a czasami stratą czasu. Przyjrzyjmy się najllepszemu kaznodziei jakim jest Pan Jezus. Jego 8 kazań w formie błogosławieństw były ucztą duchową, dla tych którzy poświęcili swój czas i poszli na górę Tabor spotkać Pana.

Czytaj więcej...

Najważniejszym celem wierzącego jest trwanie w społeczności z Bogiem. Bezpieczeństwo, radość i pewność zbawienia jest możliwe tylko przez osobistą więź z Chrystusem. Lęk przed śmiercią jest zniewoleniem, z którego tylko Chrystus uwalnia. W dobie kryzysu epidemii czy znalazłeś w Nim pewność zbawienia, pokój i radość ? Zobacz jakie skutki przynosi zamieszkujący Duch Św. w sercu wierzącego. Nie pozwól okraść się z bogactw łaski jakie nabył dla nas Chrystus na krzyżu.

Czytaj więcej...

Największym wrogiem chrześcijanina jest diabeł. Jest on przebiegłym oszustem, który chce nas ograbić z radości i szczęścia. Będzie szukał słabości w naszym życiu, aby uderzyć i pokonać. Świat zostawił w spokoju - bo cały nurza się w grzechu lub formalnej pobożności. Dla niego problemem są modlący się wierzący, którzy posiadają łaskę Bożą.

Czytaj więcej...

Czy Pan Jezus jest najważniejszą osobą w moim życiu? Ważniejszą od rodziny, przyjaciół, kościoła lub narodu?  Dla jednych jest drogocenny, a dla innych jest skałą zgorszenia. Jeśli nie cenimy swojego zbawienia i tego co On dla nas uczynił, nie będziemy cenić także i samego Zbawiciela. Kim jest dla Ciebie Chrystus? Czy zawdzięczasz swoje zbawienie tylko Jemu?

Czytaj więcej...

Historia rodziny Lota jest dla współczesnych ostrzeżeniem, aby nie poprzestać na zewnętrznych aktywnościach religijnych. Zgadzanie się z prawdami biblijnymi jest dobrym, aczkolwiek niewystarczającym dowodem na podstawie którego znajdziemy się w Niebie czyli będziemy zbawieni. Wiele osób w kościele może być przebudzonych - mogą modlić się i czytać Biblię, ale wciąż pozostawać z dala od łaski Bożej.

Czytaj więcej...