Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Bez modlitwy nie ma prawdziwego chrześcijaństwa. Ale czym jest modlitwa? Czy mechaniczne wypowiadanie słów jest rozmową, którą akceptuje Bóg?  Nie ma zwycięskiego życia chrześcijańskiego bez właściwej modlitwy Przyjrzyjmy się co Biblia mówi na ten jak często zaniedbany temat.

Czytaj więcej...

Sposób funkcjonowania otaczającego świata daje pozór wolności, który nie jest taką wolnością, o której myślimy, że jest. - opublikowano 27.01.2020

Czytaj więcej...

Jednym z celów kościoła jest nauczanie Słowa, aby wierzący wzrastali w Bogu. Można mylić wzrost jakościowy z ilościowym. Wzrost kościoła to nie tylko liczby. W zasadzie mamy dbać o uświęcone życie – to jest nasza najważniejsza służba i odpowiedzialność. Służba Bogu nie jest tylko w strukturach organizacji kościelnej, ale także poza kościołem.

Czytaj więcej...

Mężczyźni i kobiety mają odmienne potrzeby, pragnienia i oczekiwana. Mężczyźni potrzebują akceptacji, szacunku i wywierania wpływu na otaczający świat. W przypadku kobiet ich największą tęsknotą jest doznawanie miłości - bycie kochaną. Czy to tylko stereotyp?Jednak to nie oznacza, że kobiety nie potrzebują zaspokojenia takich samych potrzeb co mają mężczyźni - o czym dowodzi sam Bóg, który wyróżnił i w cudowny sposób wyposażył kobietę. Zobaczmy to na kartach Biblii. Rozważanie - poniżej ...

Czytaj więcej...

Pewność wiary Abrahama

Praktyczna pewność wynikająca z obietnicy i wiary w obietnicę. Bóg zapewnia go o wielkiej nagrodzie. Zanim otrzymał tę obietnicę, przez wiarę odmówił przyjęcia daru od króla Sodomy (Gen 14,22n), aby nikt nie mógł nawet przypuszczać, że bogactwo jakie otrzymał jest ludzką zasługą. Abram wiedział kim jest właściciel nieba i ziemi.

Czytaj więcej...