Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

W kilkunastu punktach ująłem istotę bycia uczniem Chrystusa i wyzwania jakie przed nim stoją. Niby dla początkujących, ale bez względu na ile znasz Pana warto powrócić do początków swojej wiary, a jeśli jest ona tylko kulturowa może warto zastanowić się czy chcesz poznać Zmartwychwstałego Zbawiciela. Zachowanie równowagi duchowej wiąże się z przeżywaniem Boga w życiu codziennym. Bez względu w jakiej znajdujesz się sytuacji znajdź punkt odniesienia w swoim życiu i staraj się zwrócić do Tego, który poza spokojem duszy w niespokojnym i niesprawiedliwym świecie przynosi harmonię, pokój i satysfakcję. Odkrywanie radości i przyjemności w przebywaniu z Chrystusem jest dużym wyzwaniem dla współczesnych chrześcijan. Tak wiele dzieje się wokół nas, nasze myśli są codziennie bombardowane przez tysiące bodźców, że przestajemy dostrzegać sprawy i rzeczy istotne w naszym życiu. Niech poniższe rozważanie będzie inspiracją i pomocą, by Bóg stał się moim i twoim schronieniem w przebodźcowanym świecie. Tak jak Noe i jego rodzina uratowała się w arce przed potopem, podobnie i my bądźmy znalezieni w tej Arce, która chroni przed potępieniem "Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie" Rz 8,1

Czytaj więcej...

Wiele mówi się o miłości. Wiemy, że posłuszeństwo Bogu jest dowodem naszej miłości do Niego. Ale czym jest sama miłość? Czy naprawdę kwintesencją Dekalogu jest miłość do Boga i bliźnich, a nie legalistyczne i surowe nakazy i zakazy? Jaka jest natura tej miłości oraz jakie cechy ma chrześcijanin, który kocha Boga? Wielu mówi, że miłuje Boga, ale czy jest to miłość którą Bóg przyjmuje? Dlatego poniżej w dalszym rozważaniu test prawdziwej miłości do Boga.

Czytaj więcej...

Problem z właściwym zrozumieniem Prawa mają zarówno katolicy jak i protestanci. Niewiele na ten temat można znaleźć. Jedni twierdzą, że warunkiem bycia wierzącym jest przestrzeganie przykazań, inni twierdzą, że skoro Chrystus uwalnia nas od powinności Prawa, to Prawo już nas dłużej nie obowiązuje. Pan Jezus powiedział, że nie zniósł Prawa, ale przyszedł je wypełnić. Jaka jest różnica między prawem moralnym - Dekalogiem a Ewangelią? Jak należy rozumieć sens Dekalogu? Kluczowe pytania w życiu duchowym wierzącego. Bez odpowiedzi na te pytania będziemy jak saduceusze, którzy błądzą i nie znają mocy Bożej. Poniżej krótkie rozważanie.

Czytaj więcej...

Jeśli Bóg kogoś powołuje jest ono skuteczne. Jeśli Bóg nas wybiera to oznacza, że jesteśmy Jego dziećmi i jesteśmy pewni, że będziemy w Jego domu. Nikt nie może usunąć nas z Jego ręki. Warunkowe wybranie jest skutecznym narzędziem manipulacji i fałszywej religii. Z drugiej strony mamy odpowiedzialność, z której nikt nas nie zwalnia. Powiązanie ludzkiej reakcji poprzez posłuszeństwo Bogu nie oznacza, że dochodzi do współpracy na zasadzie równości obu stron (foedus). W synergiźmie obie strony zyskują. Bóg może nas użyć dla swojej chwały lub budowania swojego Królestwa, ale nie musi. Kluczowym w tej dyskusji jest znalezienie początku zanim doszło do działania ludzkiej woli. A początek jest taki: Pan Jezus powiedział "Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym." Jn 6,44 Bez Bożej interwencji jak moglibyśmy wydostać się z niewoli grzechu? Która z naszej części woli po upadku w grzech była zdatna do posłuszeństwa woli Bożej bez wsparcia Ducha św.? Boża decyzja o powołaniu do zbawienia wynika jedynie z Jego woli i niczego innego. Nie zmienia to faktu, że Wielkie Posłannictwo jest nadal aktualne i bez wątpienia Bóg chce użyć swoje dzieci w dziele ewangelizacji.

Czytaj więcej...

Czy zastanawiałeś się nad tym, że Bóg woli bardziej posłuszeństwo niż ofiarę? Uważne słuchanie Jego Słowa jest jedną z form uwielbienia Go. Posłuszeństwo jest jedynym dowodem naszej miłości do Boga. Jakie posłuszeństwo zostanie przyjęte przez Boga? Dlaczego posłuszeństwo i wiara są ze sobą powiązane? Jeśli chcesz wzrastać w wierze zacznij codziennie praktykować posłuszeństwo Jego Słowu

Czytaj więcej...