Polska Chrześcijańska Służba
e-mail: pchswarszawa@gmail.com

Zawsze jest dobry czas, aby znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania i wątpliwości szczególnie wtedy, gdy żyjemy w izolacji. Zachęcające i pouczające słowa płyną z poniższych rozważań. Posłuchaj.

                                                                                                                        ******

Znajdź czas i zbadaj samego siebie - na czym albo w czym lub kim pokładasz zaufanie i bezpieczeństwo, szczególnie w sytuacji kryzysowej. Wpierw przesłuchaj plik nr 4 co to oznacza wierzyć i porównaj czy masz taką wiarę? Znajdź niezachwianą pewność, wewnętrzny pokój i niezmąconą radość w niestabilnej i rozszalałej rzeczywistości w kraju i na świecie.

1) Jedyna droga  2) Ruina człowieka i ratunek Boży 3) Pytanie, od którego zależy wszystko 4) Co oznacza wierzyć 5) Droga zbawienia 6) Fałsz i prawda 

7) Największy dar 8) Najwznioślejsze kazanie 9) Największe ostrzeżenie

 

Do posłuchania w/w plików mp3 na Google Disc tutaj > https://drive.google.com/drive/folders/0B2pH4HMceEKkZ2lvOF81U1NYYmc?usp=sharing

 

"W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mię wszyscy opuścili: niech im to nie będzie policzone!

Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mię, żeby się przeze mnie dopełniło głoszenie [Ewangelii] i żeby wszystkie narody [je] posłyszały; wyrwany też zostałem z paszczy lwa. 

Wyrwie mię Pan od wszelkiego złego czynu i wybawi mię, przyjmując do swego królestwa niebieskiego; Jemu chwała na wieki wieków! Amen."

2Tym 4, 16-18

Czujesz się samotny? Nie musisz! Zaufaj Bogu i pozwól, aby Cię wzmocnił. Jedynie On ma moc wyrwać nas z nieszczęścia, porażki, depresji, samotności, choroby ! Po prostu powierz Mu swoje życie i zaufaj Mu.